Studenci z Międzynarodowej Organizacji Studenckiej AIESEC w XIII LO w ramach projektu ‘Enter Your Future’

W dniach 13 - 17.01.2014r. po raz kolejny odbyły się spotkania młodzieży XIII LO w Krakowie z przedstawicielami Międzynarodowej Organizacji Studenckiej AIESEC w ramach projektu ‘ENTER YOUR FUTURE’.

Tym razem warsztaty prowadziły studentki z Indonezji i Kazachstanu, oczywiście w języku angielskim, podczas których nasi uczniowie mieli okazję doskonalić swe umiejętności rozumienia ze słuchu z jednoczesnym poszerzaniem swojej wiedzy na temat jakże odległych dla nas krajów dzięki przygotowanym przez studentki prezentacjom. Nasi goście opowiedzieli nam o swoich krajach, zwyczajach w nich panujących, religii, kulturze i miejscach wartych obejrzenia.

Głównym celem tych spotkań było, jak co roku, zapoznanie młodzieży naszej szkoły z kulturą innych krajów (tym razem Indonezji i Kazachstanu), a także krzewienie tolerancji i otwartości na świat i innych ludzi.

Warto zauważyć, że również nasi goście podczas tej wizyty poszerzyli swą wiedzę na temat Polski, naszej kultury i języka, co sprawiało im z resztą wiele radości… Cieszymy się więc, że mogliśmy się przyczynić do pozytywnego postrzegania Polski i Polaków.

Wszyscy z niecierpliwością czekamy na kolejne wizyty studentów z różnych krajów i z naszą polską gościnnością szczerze i serdecznie zapraszamy.

Tekst: Iwona Rychlicka
(nauczyciel j.angielskiego)