Biblioteka

GODZINY OTWARCIA BIBLIOTEKI W XIII LO

PONIEDZIAŁEK 12:00-15:00

WTOREK 11:00-14:00

ŚRODA 8:00-11:00

CZWARTEK 12:00-15:00

PIĄTEK 10:00-12:00

 

Regulamin Centrum Informacji Multimedialnej (ICIM) w bibliotece.

Kliknij na ikonę, aby pobrać


Wypożyczalnia
Centrum Informacji MultimedialnejNowości w szkolnej bibliotece

Dzięki uprzejmości Rady Rodziców BIBLIOTEKA XIII LO wzbogacać się będzie co miesiąc o nowe tytuły.

Najczęściej poszukiwane przez WAS w bibliotece, najciekawsze książki, oglądane przez szybę księgarni - teraz mogą się pojawić w "trzynastce"

Nowości zakupione w 2016:

Regulamin Biblioteki

  • Biblioteka szkolna jest międzyprzedmiotową pracownią i szkolnym ośrodkiem informacji służącym do realizacji potrzeb i zainteresowań uczniów, zadań dydaktyczno-wychowawczych szkoły i doskonalenia warsztatu pracy nauczyciela.

  • Z biblioteki mogą korzystać uczniowie, nauczyciele i inni pracownicy szkoły.

  • Biblioteka udostępnia swe zbiory czytelnikom indywidualnym do domu (lektury, literaturę piękną, popularno-naukową) oraz na miejscu w czytelni wydawnictwa informacyjne z księgozbioru podręcznego.

  • Czytelnik indywidualny może wypożyczyć jednorazowo 3 książki na okres 3 tygodni z możliwością prolongaty.

  • W bibliotece obowiązuje cisza, zakaz spożywania posiłków, wnoszenia toreb i odzieży wierzchniej.

  • Czytelnik odpowiada za wypożyczone przez siebie książki. W przypadku ich zniszczenia lub zagubienia zobowiązany jest zwrócić bibliotece książkę wskazaną przez nauczyciela bibliotekarza. Zwracana książka powinna odpowiadać aktualnej wartości rynkowej, zgubionej lub zniszczonej książki.

  • Wszystkie wypożyczone materiały muszą być zwrócone do biblioteki najpóźniej na dwa tygodnie przed końcem roku szkolnego.

  • Uczniowie i pracownicy szkoły, którzy z niej odchodzą zobowiązani są do wcześniejszego rozliczenia się z biblioteką.

 

Książki są najlepszym przyjacielem człowieka, ponieważ czytamy je tylko wtedy, kiedy mamy na to ochotę, a one milczą, kiedy myślimy
o czymś innym. Zawsze dają i nigdy o nic nie proszą.

Szanowni nauczyciele! Drodzy uczniowie
i rodzice!

Chcąc wzbogacić nasz księgozbiór, biblioteka szkolna wspólnie z Samorządem Szkolnym XIII Liceum Ogólnokształcącego im. Bohaterów Westerplatte organizuje zbiórkę książek dla potrzeb naszych uczniów. Szczególnie zależy nam na powiększeniu naszej oferty o książki popularno-naukowe, fantastyczne i beletry-styczne.

Jeśli masz w domu jakąś zbędną książkę, przynieś ją do naszej szkolnej biblioteki! Może komuś się przyda. Może ktoś z wielką chęcią i zainteresowaniem ją przeczyta!

Za wszystkie gorąco dziękujemy!