Ogólnopolski Konkurs „EDUinspiracje 2012” – podwójny sukces XIII Liceum Ogólnokształcącego w KrakowieW ogólnopolskim konkursie "EDUinspiracje 2012" na najlepszy projekt programu "Uczenie się przez całe życie", organizowanym przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji- Narodową Agencję Programu "Uczenie się przez całe życie", XIII Liceum Ogólnokształcące w Krakowie odniosło dwa sukcesy.

Konkurs odbywał się pod hasłem "Rozwijanie kompetencji kluczowej: umiejętność uczenia się”. Patronat honorowy nad konkursem EDUinspiracje 2012 objęła Pani Krystyna Szumilas, Minister Edukacji Narodowej oraz Pani prof. Barbara Kudrycka, Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

W konkursie brały udział projekty realizowane w ramach programu „Uczenie się przez całe życie” w latach 2007-2011.

Ocena merytoryczna zgłoszeń konkursowych była przeprowadzana w trzech etapach.

Ostatecznie Kapituła Konkursu pod przewodnictwem ministra Mirosława Sielatyckiego z Ministerstwa Edukacji Narodowej, przyznała

W kategorii PROJEKTY INSTYTUCJONALNE – program sektorowy COMENIUS

III miejsce dla XIII Liceum Ogólnokształcącego w Krakowie za innowacyjne działania podejmowane w ramach projektu "Różnorodność w Europie – wspólny głos dla zrównoważonego rozwoju” które, umożliwiły rozwijanie kluczowej kompetencji „umiejętność uczenia się”. XIII Liceum Ogólnokształcące było koordynatorem projektu (koordynatorzy: Małgorzata Kulesza, Maria Madej). W projekcie brały udział szkoły z Cypru, Grecji, Norwegii, Niemiec, Słowenii ,Włoch.

W kategorii PROJEKTY INDYWIDUALNE – program międzysektorowy WIZYTY STUDYJNE ( CEDEFOP)

II miejsce dla Małgorzaty Kuleszy ( wicedyrektor XIII LO w Krakowie) za innowacyjne działania umożliwiające rozwijanie kluczowej kompetencji „umiejętność uczenia się”, które były rezultatem udziału w Wizycie Studyjnej dla kadry kierowniczej oświaty. Wizyta odbyła się w Norwegii ( Tromso) w 2010 roku.

17 października 2012 roku, w Centrum Nauki Kopernik w Warszawie, mieliśmy przyjemność uczestniczyć w uroczystej gali wręczenia nagród zwycięzcom w prestiżowym konkursie EDUinspiracje 2012. XIII Liceum Ogólnokształcące otrzymało dwa wyróżnienia za dwa różne projekty europejskie. Dyplomy odebrała Pani Dyrektor Iwona Cieślak – Prochownik oraz koordynatorzy wyróżnionych projektów Małgorzata Kulesza i Maria Madej.

Gala konkursu połączona była z ogólnopolską konferencją pt. Kompetencja "Umiejętność uczenia się" w kontekście Europejskiego Roku Aktywności Osób Starszych i Solidarności Międzypokoleniowej.

Po uroczystej gali wszyscy uczestnicy konferencji zwiedzili Centrum Nauki Kopernik.

XIII Liceum Ogólnokształcące zostanie objęte ogólnopolskim programem upowszechniania i promocji, w ramach którego na forum całego kraju będzie promowana jako szkoła, w której podejmowane są innowacyjne działania w zakresie kształcenia kluczowej kompetencji „umiejętność uczenia się”.

Konkurs ma na celu wyłonienie najlepszych projektów pod względem trwałości osiągniętych rezultatów, zarówno projektów indywidualnych jak i instytucjonalnych, realizowanych przez wszystkie programy Uczenia się przez całe życie (programy sektorowe: Comenius, Erasmus, Leonardo da Vinci, Grundtwig oraz program międzysektorowy Wizyty Studyjne). Zadaniem jest wyłonienie najlepszych przykładów dobrej praktyki służących wprowadzaniu zmian na rzecz podnoszenia jakości edukacji.

Serdecznie dziękujemy dyrekcji, nauczycielom XIII LO oraz uczniom i rodzicom uczniów za ogromne zaangażowanie w pracę nad projektami.

Koordynatorzy: Małgorzata Kulesza, Maria Madej