Kalendarz roku szkolnego 2017/2018

Rozpoczęcie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych 04 września 2017 r.
Zimowa przerwa świąteczna 23 grudnia 2017 - 01 stycznia 2018 r.
Zakończenie I semestru 6 lutego 2018 r.
Ferie zimowe 12 lutego 2018 - 25 lutego 2018 r.
Wiosenna przerwa świąteczna 29 marca 2018 - 3 kwietnia 2018 r.
Zakończenie zajęć w szkołach ponadgimnazjalnych dla uczniów klas III 27 kwietnia 2018 r.
Dni wolne od zajęć dydaktyczno -wychowawczych

13 października 2017 r.
30 kwietnia 2018
02 maja 2018 r.

1 czerwca 2018 r.

Rozporządzenie MEN z dnia 05.10.2010r. zmieniające rozporządzenie w sprawie organizacji roku szkolnego

Egzamin maturalny: 04 - 23.05.2018 r.
Dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych. Pisemny egzamin maturalny. 04 - 10 maja 2018 r.

Rozporządzenie MEN z dnia 05.10.2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie
organizacji roku szkolnego

Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych 22 czerwca 2018 r.
Ferie letnie 23 czerwca - 31 sierpnia 2018 r.