Kalendarz roku szkolnego 2020/2021

Rozpoczęcie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych 1 września 2020 r.
Zimowa przerwa świąteczna 23 grudnia 2020 - 31 grudnia 2020 r.
Zakończenie I semestru 29 stycznia 2021 r.
Ferie zimowe 15 lutego 2021 - 28 lutego 2021 r.
Wiosenna przerwa świąteczna 1 kwietnia 2021 - 6 kwietnia 2021 r.
Zakończenie zajęć w szkołach ponadgimnazjalnych dla uczniów klas III 30 kwietnia 2021 r.
Dni wolne od zajęć dydaktyczno -wychowawczych

11 listopada 2020
1 stycznia, 6 stycznia 2021 r.
3 maja, 3 czerwca 2021 r.


Rozporządzenie MEN z dnia 05.10.2010r. zmieniające rozporządzenie w sprawie organizacji roku szkolnego
Egzamin maturalny: 4 - 20.05.2021 r.
Dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych. 4-5 stycznia 2021 r., 4-7 maja 2021 r., 10-12 maja 2021 r., 4 czerwca 2021 r.

Rozporządzenie MEN z dnia 05.10.2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie
organizacji roku szkolnego

Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych 25 czerwca 2021 r.
Ferie letnie 26 czerwca - 31 sierpnia 2021 r.