Konkursy


HARMONOGRAM OLIMPIAD I KONKURSÓW w roku szkolnym 2018/2019 (precyzyjne daty będą podawane do wiadomości w miarę ich ogłaszania przez organizatorów)


Gorąco zachęcamy uczniów XIII LO do ujawniania swoich talentów w różnych dziedzinach!!!

Sprawdźcie się nie tylko w konkretnych przedmiotach szkolnych, ale również pokażcie swoje pasje i talenty pozaszkolne. Zapraszamy do udziału w różnych konkursach. Bądźcie czujni i czytajcie aktualne ogłoszenia na plakatach w szkole i w Librusie.

KONKURS "ENGLISH GRAMMAR EXPERT"

Tenses, passive voice, conditional sentences ... Jeśli te i inne zagadnienia gramatyczne nie są Ci obce, weź udział w konkursie o tytuł "English Grammar Expert" i sprawdź się już teraz!!! Termin: 31 marca 2017(piątek) o godzinie 10:10, aula szkolna (proszę uczestników o przybycie 5-10 minut wcześniej)

Forma: Konkurs ma formę testu

Zgłoszenia przyjmowane są do 27 marca 2017 u prof. A. Dziedzic

Konkurs wiedzy o Wielkiej Brytanii i Języku

Interesujesz się polityką, historią, geografią, kulturą oraz sztuką krajów anglosaskich...

Weź udział w szkolnym konkursie wiedzy o Wielkiej Brytanii i Języku

Termin: 20 marca 2017 (poniedziałek) o godzinie 12:00 (prosimy uczestników o przybycie 5-10 minut wcześniej)

Forma: Konkurs ma formę 45 minutowego testu w języku angielskim, złożonego z dwóch części. Pierwsza dotyczy znajomości geografii, historii, sztuki, polityki oraz kultury Wielkiej Brytanii; druga sprawdza znajomość popularnych idiomów oraz przysłów.

Zgłoszenia przyjmowane są do 15 marca 2017 (osobiście lub poprzez dziennik elektroniczny Librus) u prof. Iwony Rychlickiej.

MAŁOPOLSKI KONKURS WIEDZY O KULTURZE I JĘZYKU WŁOSKIM

Już kolejny raz nasze liceum organizuje Konkurs Wiedzy o Włoszech i Języku Włoskim. Jak zwykle wspomaga nas Włoski Instytut Kultury w Krakowie z dyrektorem Ugo Rufino. Ponieważ czasu jest mało zainteresowanych odsyłamy do regulaminu konkursu.

  Konkurs "Absolwent Roku"

  Regulamin konkursu - [pobierz]

  Karta zgłoszenia do konkursu - [pobierz]