(14kB)
Rok szkolny 2010/2011

WZNOWIŁ SWOJĄ DZIAŁALNOŚĆ PO WAKACJACH ! SERDECZNIE ZAPRASZAMY NA COMIESIĘCZNE SPOTKANIA W NASZEJ SZKOLE Z KONSULAMI Z KONSULATU USA W KRAKOWIE . W TYM ROKU SZKOLNYM WSPÓLNYM TEMATEM ODCZYTÓW I PREZENTACJI BĘDZIE : TOLERANCJA

PROPONOWANE TEMATY SPOTKAŃ:

 • WRZESIEŃ: America a Melting Pot. Coexistence of mixed cultures.

 • PAŻDZIERNIK: The beginnings of the Nation from Columbus to the Constitution, History in brief .

 • LISTOPAD: Halloween and American Traditions - representing different cultures

 • GRUDZIEŃ: A film.

 • STYCZEŃ: Martin Luther King movement

 • LUTY: Career choices - system of Education in the USA , myths and truths

 • MARZEC: A film

 • KWIECIEŃ: Protecting the Environment - Common good , examples of actions, Protests etc.

 • MAJ: Promoting tolerance through music , History of Jazz & Blues

ZAPRASZAMY SERDECZNIE !
AGNIESZKA DZIUBALSKA
AGNIESZKA WILIŃSKA-MAŁYSA

9 GRUDNIA 2010

Zaprzyjaźniony z XIII LO Pan Konsul Jeffrey Vick odwiedził nasza szkołę 9 grudnia 2010r. Tym razem licznie zgromadzeni uczniowie „trzynastki” mieli okazję poznać różnorodne zwyczaje i tradycje amerykańskie. Prezentacja dotyczyła szerokiego spektrum świąt, jednak w związku z nadchodzącym Bożym Narodzeniem, osią prezentacji były naturalnie zwyczaje i tradycje bożonarodzeniowe.


Rok szkolny 2009/2010

Dla nikogo nie jest tajemnicą, jakie cele stawia sobie XIII LO - chcemy kształcić i przygotowywać do życia młodzież otwartą, świadomą swoich atutów, potrafiącą w codziennych sytuacjach wykorzystywać wiedzę zdobywaną na lekcjach. Wysoki poziom nauczania języków obcych to jeden z naszych priorytetów. Lecz przecież nauka języka nie może zaczynać i kończyć się w szkolnej ławce. Język to przede wszystkim narzędzie komunikacji, narzędzie, które umożliwia młodym ludziom poznawanie świata w całej jego różnorodności kulturowej i etnicznej, co więcej - to właśnie znajomość języków obcych daje młodzieży szansę wyjścia naprzeciw innym ludziom bez względu na ich narodowość.

W myśl tej idei we wrześniu 2009r. Agnieszka Dziubalska i Agnieszka Wilińska-Małysa (nauczycielki języka angielskiego w XIII LO) nawiązały współpracę z Konsulatem Stanów Zjednoczonych w Krakowie i tym samym zainaugurowały działania klubu pod nazwą AMERICAN HISTORY, CULTURE AND SOCIETY CLUB. Nasza współpraca pomyślana jest jako cykl spotkań z pracownikami konsulatu (rodowitymi Amerykanami). W ramach działań klubu co miesiąc (począwszy od października 2009r.) w murach XIII LO będziemy gościć Panów Konsulów, którzy będą prowadzić wykłady i prezentacje w języku angielskim dotyczące historii, kultury, życia społecznego i politycznego Stanów Zjednoczonych.

Plan działań klubu:
 • October 15 at 12:00
  Consul JEFF VICK, Head of the Consular Section, "Life of a Diplomat "
 • November 17 at 12:00
  Consul BRIAN RANDALL, Consul for Political/Economic Affairs, "National Parks"
 • December Ms PATTY SCHMIDT
  "US traditions and customs"
 • January 2010
  JONATHAN KOEHLER "Multiculturalism"
 • February 2010
  "Valentine's Day"
 • March 2010
  "US Presidents"
 • April 2010
  "US system of education, the way students make their career choices"


Zapraszamy na spotkania w Auli XIII LO!


A.Dziubalska
A. Wilińska-Małysa

November 17 at 12:00
Consul BRIAN RANDALL, Consul for Political/Economic Affairs, "National Parks"
17 listopada 2009r. odbyło się kolejne spotkanie z przedstawicielem Konsulatu Amerykańskiego. Tym razem XIII LO gościło Pana Konsula Brian'a Randall'a (Consul for Political/Economic Affairs), który przedstawił prezentację zatytułowaną "National Parks". Nasi uczniowie mieli okazję dowiedzieć się o dużej roli, jaką w kulturze USA odgrywają parki narodowe, o silnej tradycji biwakowania i wędrowania po tych prawnie chronionych obszarach będących częścią dziedzictwa narodowego Amerykanów.

Kolejny już raz uczniowie XIII LO tłumnie przybyli na spotkanie z Konsulem Stanów Zjednoczonych. Tak duże zainteresowanie wśród uczniów utwierdza nas, nauczycieli w przekonaniu, że warto organizować tego typu przedsięwzięcia.

A. Dziubalska
A. Wilińska-Małysa

October 15 at 12:00
Consul JEFF VICK, Head of the Consular Section, "Life of a Diplomat"
15 października miało miejsce pierwsze z cyklu spotkań z przedstawicielami Konsulatu Stanów Zjednoczonych.. Naszym gościem był Pan Konsul JEFF VICK (Head of the Consular Section), który przygotował prezentację na temat życia dyplomaty zatytułowaną "Life of a Diplomat". Ku radości organizatorek spotkania (A. Dziubalskiej i A. Wilińskiej-Małysy), Aula XIII LO z trudem pomieściła uczniów pragnących uczestniczyć w spotkaniu z Panem Konsulem. Uczniowie mieli okazję dowiedzieć się, jak przebiega kariera dyplomaty, jakie są dobre i złe strony wyboru takiej drogi rozwoju zawodowego i jak taki wybór wpływa na życie rodzinne. Uczniowie podeszli do tego spotkania z ogromną otwartością, padło z ich strony wiele pytań, nawet tych niełatwych, jak np. o nadal obowiązujące dla Polaków wizy przy wyjeździe do USA. Pan Konsul był pod wrażeniem otwartości naszej młodzieży oraz ich poziomu znajomości języka angielskiego. Mamy nadzieję, że kolejne spotkania będą równie udane.

A. Dziubalska
A. Wilińska-Małysa