K o n t a k t


XIII Liceum Ogólnokształcące
im. Bohaterów Westerplatte w Krakowie
ul. Sądowa 4
31-542 Kraków
NIP: 676-10-51-652


Telefon do sekretariatu (dyrekcji): 012 411-08-21

Telefon do wicedyrektora: 012 412-87-22

Telefon do pokoju nauczycielskiego 012 412-88-44

Telefon do pedagoga: 012 417-18-41

Fax. 012 411-08-21

E-mail: lo13@xiii-lo.krakow.plW e b m a s t e r :

Grzegorz Nowakowski: grzegorz_nowakowski@xiii-lo.krakow.plWpłaty za:

- duplikaty świadectw (26 zł)
- duplikaty legitymacji szkolnej (9 zł)

należy dokonywać na następujący rachunek bankowy:
67 1020 2892 0000 5802 0590 9843

(wpłat dokonywać najpóźniej do 27-ego każdego miesiąca ze względów rozliczeniowych z UMK)