MATURA 2021
Deklaracja przystąpienia do egzaminu maturalnego po raz pierwszy w roku szkolnym 2020/21
Kliknij na ikonę aby pobrać (14kB)Informacja o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu maturalnego w "Formule 2015" obowiązująca w roku szkolnym 2020/2021
Kliknij na ikonę aby pobrać (14kB)Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 20 sierpnia 2020 r. w sprawie harmonogramu przeprowadzania egzaminu maturalnego w 2021 roku
Kliknij na ikonę aby pobrać (14kB)Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 20 sierpnia 2020 r. w sprawie szczegółowych sposobów dostosowania warunków i form przeprowadzania egzaminu maturalnego w roku szkolnym 2020/2021
Kliknij na ikonę aby pobrać (14kB)Deklaracja przystąpienia do egzaminu maturalnego po raz pierwszy w roku szkolnym 2020/21
Kliknij na ikonę aby pobrać (14kB)Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 20 sierpnia 2020 r. w sprawie materiałów i przyborów pomocniczych, z których mogą korzystać zdający egzaminie maturalnym w 2021 roku
Kliknij na ikonę aby pobrać (14kB)Lista systemów operacyjnych, programów użytkowych oraz języków programowania w przypadku egzaminu maturalnego z informatyki w 2021 roku
Kliknij na ikonę aby pobrać (14kB)Komunikat Ministra Edukacji Narodowej w sprawie wykazu olimpiad przedmiotowych przeprowadzanych z przedmiotu lub przedmiotów objętych egzaminem maturalnym w roku szkolnym 2020/2021 oraz uprawniających do przyjmowania laureatów i finalistów tych olimpiad w pierwszej kolejności do szkół wymienionych w art. 132 ustawy - Prawo oświatowe
Kliknij na ikonę aby pobrać (14kB)