PROJEKT: RH+ HUMAN RIGHT POSITIVE

PROJKET: AUSCHWITZ MŁODZI, PAMIĘĆ, MIEJSCA
Międzynarodowe warsztaty o negacji praw człowieka Kraków - Oświęcim, 14-18 stycznia 2008

W dniach 14.01-17.01. 2008 XIII LO gościło grupę 53 uczniów z 11 różnych szkół z regionu Umbrii we Włoszech, wraz z opiekunami (nauczycielami, przedstawicielami Urzędu Miasta Perugii, i panią Janine Fournier, wizytatora z ramienia włoskiego Ministerstwa Edukacji) w ramach projektu, promowanego przez władze prowincji Perugii.

Prowincja Perugii realizuje projekt dotyczący promocji i ochrony praw człowieka Human Right Positive (www.rhpositive.it) wg wytycznych Zgromadzenia Ogólnego NZ zawartych w światowym programie edukacji na temat Praw Człowieka. W ramach tego projektu uczniowie kl. II e naszego Liceum wzięli udział w projekcie Auschwitz: młodzi, pamięć, miejsca, podczas którego wdrożyliśmy przedsięwzięcie mające na celu poznanie i pogłębienie znajomości historii współczesnej oraz przejawów łamania praw człowieka podczas II wojny światowej, którego najjaskrawszym przykładem są zbrodnie hitlerowskie dokonane w obozach zagłady w Polsce.

W pracy nad projektem zaangażowani byli nauczyciele: p. Edyta Nawrot (nauczyciel j. włoskiego, koordynator projektu w Polsce), p. Joanna Młyńska (nauczyciel j. angielskiego, koordynator warsztatów), s. Halina Mol (nauczyciel religii, znawca kultury żydowskiej), p. Iwona Rychlicka (nauczyciel j. angielskiego), p. Andrzej Drużkawiecki (nauczyciel historii).

Nasz udział w tym projekcie, oprócz wspólnego zwiedzania obozów zagłady w Oświęcimiu i Brzezince, przewidywał warsztaty uczniów włoskich oraz uczniów naszego Liceum, mające na celu promowanie dialogu między młodymi pokoleniami różnych narodowości, tworzenie „świadków nowego pokolenia”, aby zachować w pamięci tamte wydarzenia i umocnić wartości tolerancji, porozumienia i współpracy miedzy narodami. Warsztaty te, które odbyły się w dn. 14 - 17 .01. 08, są wynikiem podjętej przez nasze Liceum współpracy z władzami prowincji Perugii z Włoch, Instytutem Historii Umbrii Współczesnej oraz Instytutem Kultury Włoskiej.

Spotkaniu młodzieży towarzyszyli reporterzy telewizyjni oraz dziennikarze z lokalnych gazet umbryjskich i z dziennika ogólnowłoskiego Corriere della Sera.

Program:
 
14 stycznia 2008 (poniedziałek)

Godz. 16.00 - 17.30
Aula XIII LO Spotkanie nauczycieli włoskich i polskich zaangażowanych w projekt w celu omówienia planu pracy i sposobów realizacji projektu Spotkanie młodzieży włoskiej i polskiej współpracującej przy projekcie, wymiana opinii i oczekiwań.

Godz. 18.00

Wspólne zwiedzanie miasta (młodzież polska i włoska)

15 stycznia 2008 (wtorek)

Wyjazd do Oświęcimia i Brzezinki

Godz. 8.00
Wyjazd z Krakowa Zwiedzanie obozu Auschwitz I (bloki, blok włoski, polski i francuski, komory gazowe, piece krematoryjne, więzienie, muzeum historyczne); szczególna uwaga poświęcona zostanie blokowi Romów, jako szczególny przejaw negacji praw człowiekaGodz. 12.30
Obiad

Godz. 14.00
Zwiedzanie Auschwitz II - Birkenau. Zwiedzanie baraków, ruin krematoriów, Kanady.Złożenie kwiatów pod pomnikiem pamięci i zapalenie pochodni (fiaccolata) ku czci pomordowanych. 

 

 

Godz. 18.30
Powrót do Krakowa

16 stycznia 2008 (środa)

Godz. 09.00 - 12.00
XIII LO.

Warsztaty z udziałem uczniów i nauczycieli włoskich i polskich (praca w 6 grupach po 12-13 os.

Godz. 14.00 - 17.00
Kontynuacja prac i prezentowanie wyników.

17 stycznia 2008 (czwartek)

Kazimierz - dzielnica żydowska – zrozumieć kulturę

Godz. 09.30 - 12.30
Lekcja w terenie.
Odnajdywanie widocznych znaków kultury żydowskiej.
Odczytywanie zabytków jako dokumentu historycznego.
Przygotowanie pytań dotyczących kultury żydowskiej, odpowiedzi na te pytania zostaną udzielone podczas popołudniowego spotkania ze znawcą kultury żydowskiej.

Godz. 16.00 - 16.45
Synagoga Tempel, ul. Miodowa 24.
Spotkanie z ekspertem od kultury żydowskiej (s. Haliną Mol), odpowiedzi na pytania uczniów włoskich przygotowanych podczas przedpołudniowego zwiedzania Kazimierza. .

Godz. 17.00 - 19.00
Spotkanie w Centrum Kultury Żydowskiej, ul. Meiselsa 17.

Zakończenie warsztatów, podsumowanie.

Prezentacja wyników warsztatów w obecności władz lokalnych z Krakowa i Perugii, przedstawicieli Kuratorium Oświaty, dyrektora Instytutu Włoskiego oraz Dyrekcji XIII LO.
Oficjalne przemówienia władz.
Występ chóru XIII LO pod batutą p. Anny Bąbki.
Koncert muzyki klezmerskiej.
Zimny bufet i pożegnalny toast.

Spotkanie podsumowujące [zobacz]