Projekt: Różnorodność kulturowa


W dniach 7.04. - 09.04. 2008 w XIII Liceum Ogólnokształcącym w Krakowie im. Bohaterów Westerplatte realizowany był we współpracy z Międzynarodową Organizacją Studencką AIESEC projekt : "Różnorodność kulturowa".
Projekt skierowany był do młodzieży, a jego celem było kształtowanie postawy tolerancji, otwartości, szacunku wobec innych kultur, burzenie stereotypów oraz uprzedzeń. Zajęcia odbyły się w ramach lekcji języka angielskiego. Uczniowie mieli okazję poznać elementy kultury, tradycji, różne aspekty życia codziennego zaprezentowane przez praktykantów AIESEC z Nigerii oraz Chin.

W ankiecie podsumowującej projekt, przygotowanej przez polskich nauczycieli koordynujących to przedsięwzięcie w szkole, polscy uczniowie mieli okazję wypowiedzieć się na temat celów projektu, sposobu jego realizacji, oczekiwań, opisać swoje wrażenia oraz rezultaty spotkania z przedstawicielami innych kultur.

Bardzo podobała się forma zajęć. Dla większości uczniów ważna była możliwość bezpośredniej rozmowy, urozmaicenie spotkania elementami tańca, śpiewu.

" Szczególnie podobała mi się otwartość i szczerość studenta. Bardzo ciekawie opowiadał o historii, kulturze swojego kraju. Śpiewał, był bardzo przekonujący""Bardzo podobał mi się wykład studentki z Chin, ponieważ moją pasją są kraje i kultura azjatycka"."Podobała mi się szczególnie prezentacja multimedialna, dzięki której mogliśmy zobaczyć wszystko na własne oczy."

" Szczególnie podobała mi się otwartość i szczerość studenta. Bardzo ciekawie opowiadał o historii, kulturze swojego kraju. Śpiewał, był bardzo przekonujący""...mogliśmy poznać kulturę i obyczajowość całkiem innego kraju. Fakt, że opowiadał o tym rodowity mieszkaniec Nigerii sprawił, że było to bardzo ciekawe."" Bardzo podobał mi się sposób, w jaki Dapo nawiązał z nami kontakt. Bardzo dobrze się go słuchało."

Na pytanie: " Czy spotkanie wywarło na Ciebie jakiś wpływ?" uczniowie odpowiadali:

" Była to dla mnie bardzo ciekawa lekcja, dzięki której dowiedziałam się wielu interesujących rzeczy."

" Tak. Po spotkaniu zaczęłam zastanawiać się, jak wygląda życie codzienne w tych krajach oraz poszukałam informacji dotyczących tych krajów, ponieważ w ciągu 45 minut nie da się wszystkiego powiedzieć."

" Uważam, że takie spotkania są bardzo potrzebne i powinno ich być więcej".

" Spotkanie zachęciło mnie do poznania kultury krajów egzotycznych między innymi Nigerii i Chin, ponieważ są one niezwykłe i bardzo oryginalne. Warto zapoznać się z czymś odmiennym, różnym. "

" Zainteresowały mnie bardziej inne kraje i ich kultura. Uważam, że takie spotkania pokazują, że warto jest się uczyć języków, bo to otwiera nam drogę do innych krajów."

" Nie miałem pojęcia, jak wygląda życie w Nigerii, co myślą i jak postrzegają świat jej mieszkańcy. Dzięki temu projektowi ich sytuacja została nam przybliżona."

Uczniowie mieli wobec projektu określone oczekiwania, które w dużym stopniu zostały spełnione.

" Pozostał jednak lekki niedosyt i chęć zdobycia większej wiedzy na temat tych krajów."

" Chciałam sprawdzić się w sytuacji, gdzie nie będę mogła posługiwać się językiem polskim"

" Oczekiwałam ciekawych prezentacji obu krajów. Obydwie prezentacje uzupełniały się wzajemnie. Prezentacja multimedialna z Chin była interesująca i barwna. Pan z Nigerii natomiast nawiązał z nami bezpośredni kontakt i zmusił ty samym do uwagi."

Z wypowiedzi uczniów wynika, że projekt był ważnym doświadczeniem, które zmusza do refleksji nad własna postawą wobec odmienności kulturowej innych narodów.

Koordynatorzy projektu
Małgorzata Kulesza
Maria Madej