Zagraniczna mobilność szkolnej kadry edukacyjnej w ramach projektów instytucjonalnychTytuł projektu: Nauczyciel w społeczeństwie wiedzy

Autor i koordynator projektu: Małgorzata Kulesza
Partner: INSTITUTO DE ENSEÑANZAS Hiszpania/ Gran Canaria
Okres realizacji: 2013-2014


"Nauczyciel w społeczeństwie wiedzy" to tytuł nowego projektu realizowanego w XIII Liceum Ogólnokształcącym w latach 2013-2014. Projekt jest realizowany w ramach projektu systemowego "Zagraniczna mobilność szkolnej kadry edukacyjnej" i finansowany ze środków europejskich Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Celem projektu jest podniesienie kompetencji zawodowych i językowych kadry edukacyjnej z wykorzystaniem mobilności zagranicznych.

W lutym 2014 roku dyrekcja i nauczyciele XIII LO będą uczestniczyli w wyjeździe szkoleniowym do szkoły partnerskiej w Hiszpanii. W ramach szkolenia planowane jest zorganizowanie wspólnych warsztatów nauczycieli polskich i hiszpańskich, wizyty w wielu szkołach oraz spotkania z władzami edukacyjnymi i lokalnymi. Odbędą się również warsztaty terenowe, w ramach których nauczyciele zwiedzą historyczne miejsca, muzea, rezerwaty oraz spotkają się z ciekawymi ludźmi.

Udział w projekcie, wymiana doświadczeń z kadrą edukacyjną w Hiszpanii z pewnością będzie inspirowała wszystkich uczestników do podejmowania nowych wyzwań, do kreatywności oraz wprowadzania innowacji w celu podnoszenia jakości nauczania w naszym liceum.


  Nauczyciele też się uczą
Nauczyciele XIII LO wyjeżdżający do Hiszpanii uczestniczą w przygotowaniu kulturowo- językowo- pedagogicznym.

Więcej  Wizyta studyjna – Aguimes/ Gran Canaria ( Hiszpania)

Więcej  Ewaluacja projektu

Więcej  Rezultaty

Więcej