Zagraniczna mobilność szkolnej kadry edukacyjnej w ramach projektów instytucjonalnychTytuł projektu: Nauczyciel w społeczeństwie wiedzy

Autor i koordynator projektu: Małgorzata Kulesza
Partner: INSTITUTO DE ENSEÑANZAS Hiszpania/ Gran Canaria
Okres realizacji: 2013-2014

Wizyta studyjna – Aguimes/ Gran Canaria (Hiszpania)
W dniach 10-16.02.2014 odbył się wyjazd szkoleniowy do Hiszpanii (Aguimes/ Gran Canaria). Wzięło w nim udział 15 nauczycieli naszej szkoły. Gospodarzem wizyty była szkoła średnia Instituto de Enseñanzas Medias Joaquin Artiles w Aguimes.

Program szkolenia był niezwykle bogaty i interesujący.

Dyrekcja szkoły hiszpańskiej zapoznała nauczycieli ze sposobem zarządzania oraz pracą szkoły.Zorganizowane zostały wspólne warsztaty nauczycieli polskich i hiszpańskich.

Podczas warsztatów zrealizowano projekt "My ID card", który umożliwił nauczycielom obydwu szkół bliższe, wzajemne poznanie się.Nauczyciele polscy i hiszpańscy przedstawili przygotowane wcześniej prezentacje:

- prezentacje nauczycieli polskich

„System edukacji w Polsce”
„Prezentacja XIII LO”
„Jak Kraków inspiruje nauczycieli do prowadzenie lekcji z przedmiotów humanistycznych”
„Projekt – wiem co jem”

- prezentacje nauczycieli hiszpańskich

„System edukacji w Hiszpanii”
„Projekt europejskie Comenius”
„Jak promowane jest czytelnictwo wśród uczniów szkoły hiszpańskiej”

Szkoła hiszpańska bardzo dba o rozwój uczniów. Przywiązuje dużą wagę do współpracy z rodzicami i lokalnym środowiskiem. Ważnym celem pracy szkoły jest rozwijanie zainteresowania czytelnictwem oraz umiejętnością kreatywnego pisania. W tym celu powstały kluby czytania i pisania, a także kluby filmowe, w których uczestniczą nie tylko uczniowie, ale również rodzice i nauczyciele. Szkoła ma bardzo bogatą tradycję w realizacji projektów międzynarodowych. Szkoła współpracuje ze szkołami europejskimi (program Uczenie się przez całe życie) oraz afrykańskimi (Maroko, Mauretania). Uczniowie podejmują szereg działań na rzecz uczniów z Afryki.

Nauczyciele polscy uczestniczyli w lekcjach języka angielskiego, chemii, religii, matematyki oraz języka hiszpańskiego. Na lekcji języka hiszpańskiego uczniowie przygotowywali przedstawienie "Mały książę". Na lekcję religii uczniowie przygotowali torcik z flagami Polski I Hiszpanii.

Następnie odbyła się dyskusja dotycząca metod pracy, stosowania nowoczesnych technologii. Szczególnie dużo emocji wzbudziła dyskusja dotycząca podejmowania szeregu działań przez nauczycieli hiszpańskich, które pozwalają rozwijać kreatywność uczniów. W szkołach hiszpańskich nie ma egzaminu maturalnego, a zatem nauczyciele nie przygotowują uczniów "pod wystandaryzowane testy". Testy nie są celem codziennej pracy dydaktycznej i oczywiście celem wieloletniej pracy uczniów. Dzięki temu duży nacisk kładzie się na rozwijanie kreatywności oraz kształcenie praktycznych umiejętności, które uczą współpracy w zespole i rozwiązywania złożonych problemów. Niestety, w najbliższym czasie ma być przeprowadzona w Hiszpanii reforma edukacji, która zmieni takie podejście do nauki, z czym nauczyciele hiszpańscy nie chcą się zgodzić.

Podczas kolejnych warsztatów zrealizowaliśmy projekt "Szkoła marzeń". Warsztaty te pozwoliły nam na dyskusję dotyczącą celów współczesnej edukacji oraz metod rozwiązywania problemów wychowawczych.Odbyło się spotkanie dotyczące nowego programu ERASMUS+. Analizowaliśmy przewodnik po programie oraz wniosek aplikacyjny dla akcji KA1 – Mobilność szkolnej kadry edukacyjnej. Spotkanie miało na celu przygotowanie kolejnego projektu, które umożliwi rozwijanie wysokich kompetencji kadry zarządzającej i nauczycieli poprzez współpracę liderów i nauczycieli szkół europejskich.Spotkanie z władzami miasta Aguimes było okazją do dyskusji o nowej reformie edukacyjnej, systemie ewaluacji pracy szkoły w Hiszpanii i porównaniu jej z reformą w szkole polskiej. Spotkanie nagrywała telewizja kanaryjska.

Nauczyciele polscy mieli okazję poznać pracę czterech innych szkół na Gran Canarii. W każdej ze zwiedzanych szkół byliśmy przyjmowani bardzo serdecznie, a z ich pracą i funkcjonowaniem zapoznawali nas osobiście dyrektorzy.

Wizyta w szkole IES GRAN CANARIA - CRUCE DE SARDINA.

W szkole uczy się dużo dzieci imigrantów. Dyrekcja przedstawiła nam metody pracy z takimi uczniami. Na spotkanie zostało zaproszonych dwóch uczniów imigrantów – z Ugandy oraz Rumunii.Wizyta w szkole zawodowej IES VILLA DE AGÜIMES.

Tutaj mogliśmy m. in. poznać praktyczną formę przygotowywania uczniów do pracy w gastronomii. Uczniowie przygotowali dla nas wspaniały lunch.Wizyta w szkole IES Josefina De la Torre de Vecindario.

Szkoła prowadzi oddział artystyczny oraz specjalny oddział dla uczniów z upośledzeniem umysłowym. Mieliśmy okazję zobaczyć uczniów przygotowujących przedstawienie teatralne. Uczniowie niepełnosprawni przygotowali dla nas mały poczęstunek.

W szkole bardzo dba się również o uczniów mających trudności z uczeniem się. Prowadzone są dla nich specjalne zajęcia, które umożliwiają szybkie zdobycie zwodu.

Wizyta w szkole Instituto de Educacion Jose Zerpa de Vecindario.

Jedna z pięciu największych szkół na Wyspach Kanaryjskich. W szkole uczy się 1400 uczniów, zatrudnionych jest 104 nauczycieli i 23 osoby w administracji. Szkoła pracuje w systemie trzyzmianowym (8.00 – 23.00). Każdy nauczyciel prowadzi 20 godzin dydaktycznych, a spędza w szkole łącznie 26 godzin. Te 6 godzin przeznaczone jest na różne dodatkowe zajęcia (z uczniami, spotkania w zespołach). W szkole bardzo dba się o bezpieczeństwo uczniów. Szkoła jest zamykana, uczniowie nie mają możliwości opuszczania jej podczas zajęć lekcyjnych. W szkole są zatrudnieni strażnicy. Nauczyciele pełnią dyżury podczas przerw, nie ma natomiast kamer na terenie szkoły. Dyrektor zapoznał nam ze sposobem zarządzania oraz funkcjonowaniem tak dużej szkoły.Wizyta studyjna był również okazją do poszerzania wiedzy na temat Hiszpanii, jej mieszkańców, poznania kultury, historii, geografii, problematyki społecznej i ekonomicznej. Zwiedzaliśmy historyczne miejsca, muzea, rezerwaty przyrody oraz spotykaliśmy się z ciekawymi ludźmi.

Zwiedzanie Aguimes

Wąwóz Guayadeque "Barranco de Guayadeque" ( Pomnik Przyrody i Obiekt Kultury), spotkania z ludźmi, którzy wzorem pierwotnych mieszkańców Wysp Kanaryjskich - Guanczów, mieszkają w wydrążonych w skale mieszkaniach.Zwiedzanie rezerwatu przyrody Wydm Maspalomas (obejmuje on trzy ekosystemy: gaj palmowy El Palmeral, rozlewisko la Charca i same wydmy, rozciągające się przy samym brzegu morza).

Zwiedzanie Las Palmas – stolica Gran Canarii ( stare miasto, Muzeum Krzysztofa Kolumba, Puerta de la Luz – największy port w Hiszpanii).Wycieczka w góry oraz trasa Agaete - Aldea de San Nicolas- widowiskowa i pełna zakrętów trasa prowadząca wzdłuż surowego zachodniego wybrzeża.

Zorganizowane zostały również spotkania integrujące z nauczycielami hiszpańskimi. Spotkania były okazją do rozmów, nawiązania bliższych znajomości. Podczas spotkań mieliśmy również okazję degustować wspaniałe kanaryjskie potrawy.Dla wszystkich uczestników szkolenia przygotowaliśmy we współpracy ze szkołą hiszpańską certyfikaty oraz dokument Europass – Mobilność potwierdzający zdobyte umiejętności.

Wyjazd szkoleniowy do Hiszpanii był dla wszystkich ogromnym przeżyciem oraz niezapomnianym doświadczeniem. Na szczególna uwagę zasługiwała atmosfera spotkania. Dużo się nauczyliśmy. Pozostajemy pod dużym wrażeniem hiszpańskiej gościnności. Wymiana doświadczeń z hiszpańskimi nauczycielami zainspirowała nas do wprowadzenia wielu zmian w naszej pracy i szkole.

Czekamy teraz na wizytę gości z Gran Canarii w Krakowie.Relacja ze spotkania z władzami miasta Aguimes ukazała się w telewizji kanaryjskiej. Zapraszamy do oglądnięcia!Ukazał się również artykuł w lokalnej prasie: [link]