Międzynarodowy Projekt "KROKUS" 2015/16

W roku szkolnym 2015/16 uczniowie XIII LO w Krakowie dołączyli do Międzynarodowego Projektu "Krokus". Jego pomysłodawcami i organizatorami są Irlandzkie Towarzystwo Edukacji o Holokauście oraz Żydowskie Muzeum Galicja w Krakowie. Projekt powstał w Irlandii w 2005 r., Polska dołączyła do niego w 2009 r. Aktualnie biorą w nim udział uczniowie z Irlandii, Irlandii Północnej, Bułgarii, Chorwacji, Czech i Polski, jest ich już ponad 50 tysięcy.

Celem Projektu "Krokus" jest zapoznanie uczniów z tematyką Holokaustu, rozbudzenie w nich świadomości niebezpieczeństw i zagrożeń wiążących się z dyskryminacją, uprzedzeniami, fanatyzmem, nietolerancją, uwrażliwienie na krzywdę drugiego człowieka, skłonienie do dyskusji na temat przyczyn i skutków zbrodni Holokaustu oraz przestępstw określanych mianem zbrodni przeciwko ludzkości.

W ramach projektu Irlandzkie Towarzystwo Edukacji o Holocauście przekazuje szkołom cebulki żółtych krokusów, które zakwitają jako jedne z pierwszych kwiatów, zapowiadając nadejście wiosny. Upamiętniają one półtora miliona żydowskich dzieci i tysięcy dzieci innych narodowości, ofiar II wojny światowej, które na ogół nie mają swoich mogił.

Na terenach okupowanych przez Niemców Żydzi musieli nosić na ubraniu gwiazdy Dawida - żółte w większości krajów, białe opaski z niebieską gwiazdą na ziemiach okupowanej Polski. Ten symbol miał ich upokorzyć, napiętnować i odizolować od reszty społeczeństwa.

Żółte krokusy sadzone przez uczniów mają wymiar symboliczny, nie tylko nawiązują do upokarzającego Żydów nakazu nazistów, ale są również zwiastunami nadziei, budzącego się życia, przypominają światełka rozjaśniające mroki zimy lub płomyki zniczy, które zapalamy by zaświadczyć o naszej pamięci i łączności z tymi, którzy odeszli.

W realizację projektu zaangażowali się uczniowie klasy 1 h, 2 a, 2 h, 3 h oraz Samorząd Szkolny. Koordynatorką projektu jest Barbara Bierówka, nauczyciel języka polskiego w XIII LO.

Pierwszy etap działań - przygotowanie tablicy informacyjnej o projekcie oraz posadzenie krokusów.

Uczniowie XIII LO posadzili cebulki krokusów dniu 4 listopada 2015 r., towarzyszyła nam piękna, słoneczna pogoda i nastrój listopadowej zadumy nad kruchością i ulotnością ludzkiego życia.

Kolejne etapy będą związane z uczestnictwem klas w specjalnych lekcjach i spotkaniach, które posłużą wzbogaceniu wiedzy o II wojnie światowej i świadomości na temat zagrożeń związanych z rozwojem ideologii rasistowskich i nacjonalistycznych. O wydarzeniach będziemy informować na szkolnej stronie internetowej oraz facebooku XIII LO.