III. Etap – potwierdzenie woli podjęcia nauki

30.06.2017 r. w godz. od 12.15 do 15.00
od 3.07 do 4.07 w godz. od 10.00 do 13.00
5.07.2017 r. w godz. od 12.00 do 15.00


Potwierdzenie przez rodzica kandydata/ kandydata pełnoletniego woli podjęcia nauki w danej szkole poprzez dostarczenie: oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego ( o ile nie zostały wcześniej złożone)

Oraz uzupełnienie dokumentacji o:

- kwestionariusz osobowy (nie dotyczy uczniów dla których XIII LO było szkołą pierwszego wyboru) - [pobierz]
- kartę zdrowia
- 2 zdjęcia podpisane imieniem i nazwiskiem, datą urodzenia oraz adresem zamieszkania.


Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i listy kandydatów nieprzyjętych - 7 lipca 2017 r. godz. 12.00

IV. Etap – postępowanie uzupełniające

od 10.07 w godz. od 10.00 do 14.00
od 11.07 do 18.07 w godz. od 9.00 do 13.00


Przyjmowanie podań oraz oryginałów dokumentów uczniów nieprzyjętych do wybranej szkoły do klas, w których znajdują się wolne miejsca.Zapewniamy:
- międzyoddziałową naukę języka obcego dodatkowego, do wyboru: niemiecki/rosyjski/hiszpański/francuski/włoski,
- możliwość rozwoju sportowego,
- duży wybór zajęć pozalekcyjnych,
- naukę na jedną zmianę,
- klasy do 28 uczniów,
- możliwość udziału w wycieczkach i wymianach,
- przyjazną atmosferę

Profile klas w XIII LO w roku szkolnym 2017/2018

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom naszych uczniów XIII LO proponuje klasy o zupełnie nowych profilach, jak również takie, które zawsze stanowiły o silnej pozycji naszej szkoły w Krakowie. Staraliśmy się stworzyć takie profile klas, które najlepiej przygotują do wymarzonych studiów.


Języki obce

Każdy uczeń będzie uczył się dwóch języków obcych. Obowiązkowo będzie to język angielski oraz do wyboru: j. niemiecki, hiszpański, włoski, francuski, rosyjski ( szczegóły przy opisie klas ).

Język obcy, który uczniowie wybiorą jako drugi, nauczany jest od podstaw lub jako kontynuacja.

Ze względów organizacyjnych bardzo prosimy, aby przy wyborze języka spośród niemieckiego, hiszpańskiego, włoskiego, francuskiego i rosyjskiego podać język tzw. I wyboru oraz następnie II wyboru. Jest to związane z limitem miejsc w poszczególnych grupach. Chcielibyśmy stworzyć optymalne warunki do nauki języków obcych, uwzględniając jednocześnie zainteresowania naszych przyszłych uczniów.

WAŻNE!

Zanim wybierzesz język obcy, którego chcesz się uczyć, przeczytaj!

-> klik!BIOLOGICZNO-CHEMICZNA

przedmioty rozszerzone od klasy pierwszej: język angielski

 

przedmioty rozszerzone od klasy drugiej: biologia, chemia

drugi język obcy do wyboru od klasy pierwszej spośród: język włoski, język hiszpański, język niemiecki, język rosyjski, język francuski

 

 

Przygotowuje do studiów medycznych, przyrodniczych oraz na  kierunkach biotechnologia i ochrona środowiska.

W klasie organizowane są obozy naukowe.

 
MATEMATYKA PLUS
 

przedmioty rozszerzone od klasy pierwszej:

matematyka

oraz

język obcy spośród: język angielski, język hiszpański, język niemiecki

Uwaga!
-> w przypadku realizacji języka hiszpańskiego lub niemieckiego w zakresie rozszerzonym drugim językiem obcym jest język angielski

-> w przypadku realizacji języka angielskiego
w zakresie rozszerzonym drugim językiem obcym może być jeden spośród: język włoski, język hiszpański, język niemiecki, język rosyjski, język francuski


przedmiot rozszerzony od klasy drugiej spośród: informatyka, chemia, fizyka, geografia


Współpraca z Politechniką Krakowską (patronat + zajęcia na uczelni).
Rok zerowy AGH.

 
MATEMATYKA PLUS

 

przedmioty rozszerzone od klasy pierwszej:

matematyka

oraz

język obcy spośród: język angielski, język hiszpański, język niemiecki

Uwaga!
-> w przypadku realizacji języka hiszpańskiego lub niemieckiego w zakresie rozszerzonym drugim językiem obcym jest język angielski

-> w przypadku realizacji języka angielskiego
w zakresie rozszerzonym drugim językiem obcym może być jeden spośród: język włoski, język hiszpański, język niemiecki, język rosyjski, język francuski


przedmiot rozszerzony od klasy drugiej spośród: informatyka, chemia, fizyka, geografia


Współpraca z Politechniką Krakowską (patronat + zajęcia na uczelni).
Rok zerowy AGH.

 
MATEMATYKA PLUS

 

przedmioty rozszerzone od klasy pierwszej:

matematyka

oraz

język obcy spośród: język angielski, język hiszpański, język niemiecki

Uwaga!
-> w przypadku realizacji języka hiszpańskiego lub niemieckiego w zakresie rozszerzonym drugim językiem obcym jest język angielski

-> w przypadku realizacji języka angielskiego
w zakresie rozszerzonym drugim językiem obcym może być jeden spośród: język włoski, język hiszpański, język niemiecki, język rosyjski, język francuski


przedmiot rozszerzony od klasy drugiej spośród: informatyka, chemia, fizyka, geografia


Współpraca z Politechniką Krakowską (patronat + zajęcia na uczelni).
Rok zerowy AGH.

 HUMANISTYCZNO-PSYCHOLOGICZNA
 

przedmioty rozszerzone od klasy pierwszej: język angielski

 

przedmioty rozszerzone  od klasy drugiej: język polski, biologia

 

drugi język obcy do wyboru od klasy pierwszej spośród: język włoski, język hiszpański, język niemiecki, język rosyjski, język francuski


zajęcia profilowe: warsztaty psychologiczne, elementy psychologii

 

Współpraca z Alma Spei Hospicjum Dla Dzieci.

 

Praktyki pedagogiczne w przedszkolach z dziećmi z orzeczeniami.

 

Praktyki indywidualne uczniów w różnego rodzaju placówkach opiekuńczo-wychowawczych.

 

Współpraca z Domem Pomocy Społecznej osiedla Sportowe i Szkolne.

 

 

Przygotowuje do studiów na kierunkach humanistycznych, pedagogicznych, psychologicznych

 KLASA WŁOSKA z elementami turystyki pod patronatem Katedry Italianistyki UJ

przedmioty rozszerzone od klasy pierwszej: język włoski

 

przedmioty rozszerzone od klasy drugiej:  geografia, wos, j. angielski

zajęcia profilowe: podstawy pilotażu wycieczek

 

Ścisła współpraca z Instytutem Kultury Włoskiej.

 

Małopolski Konkurs Języka Włoskiego.

 

Bel Paese - Ogólnopolski Konkurs Języka Włoskiego we Wrocławiu.

 

Wymiany: Palermo, Mediolan, L'Aquila.

 

Udział w projektach międzynarodowych: Języki na scenie, Europa Obywatelska.

 

 

Przygotowuje do studiów na kierunkach: turystyka, geografia, stosunki międzynarodowe, europeistyka, nauki polityczne, ekonomia

 HISTORYCZNO-PRAWNA

przedmioty rozszerzone od klasy pierwszej: język angielski

 

przedmioty rozszerzone od klasy drugiej: historia, wiedza o społeczeństwie

 

drugi język obcy do wyboru od klasy pierwszej spośród: język włoski, język hiszpański, język niemiecki, język rosyjski, język francuski


zajęcia profilowe: edukacja prawna

 

 

Przygotowuje do studiów na kierunkach: politologia, socjologia, stosunki międzynarodowe oraz na studia prawnicze

 HUMANISTYCZNO-MEDIALNA

 

przedmioty rozszerzone od klasy pierwszej: język angielski

 

przedmioty rozszerzone od klasy drugiej: język polski, wiedza o społeczeństwie

 

drugi język obcy do wyboru od klasy pierwszej spośród: język włoski, język hiszpański, język niemiecki, język rosyjski, język francuski


zajęcia profilowe: warsztaty dziennikarskie, podstawy edytorstwa

 

 

Zajęcia i warsztaty w studiu radiowym, telewizyjnym i redakcji gazety, w krakowskich muzeach i galeriach sztuki.


Klasa medialna redaguje gazetkę szkolną "Trzynastka" i współpracuje z internetowym Radiem "Pryzmat" przy SCKM w Krakowie.

 

 

Przygotowuje do studiów na kierunkach humanistycznych oraz do studiów dziennikarskich.


 

Zasady rekrutacji do XIII LO na rok szkolny 2016/2017

I. Informacje o sposobie przyznawania punktów

O przyznaniu punktów będą decydować:

1. Oceny otrzymane przez ucznia i umieszczone na świadectwie ukończenia gimnazjum.

Lista punktowanych przedmiotów:

klasa I A

Pierwszy punktowany przedmiot: język polski
Drugi punktowany przedmiot: matematyka
Trzeci punktowany przedmiot: chemia
Czwarty punktowany przedmiot: biologia

klasa I B

Pierwszy punktowany przedmiot: język polski
Drugi punktowany przedmiot: matematyka
Trzeci i czwarty punktowany przedmiot: dwie największe wartości spośród: chemia, fizyka, geografia

klasa I C

Pierwszy punktowany przedmiot: język polski
Drugi punktowany przedmiot: matematyka
Trzeci i czwarty punktowany przedmiot: dwie największe wartości spośród: chemia, fizyka, geografia


klasa I D

Pierwszy punktowany przedmiot: język polski
Drugi punktowany przedmiot: matematyka
Trzeci i czwarty punktowany przedmiot: dwie największe wartości spośród: chemia, fizyka, geografia

klasa I E

Pierwszy punktowany przedmiot: język polski
Drugi punktowany przedmiot: matematyka
Trzeci punktowany przedmiot: biologia
Czwarty punktowany przedmiot: największa wartość spośród: język angielski, język francuski, język hiszpański, język niemiecki, język rosyjski, język włoski

klasa I F

Pierwszy punktowany przedmiot: język polski
Drugi punktowany przedmiot: matematyka
Trzeci punktowany przedmiot: geografia
Czwarty punktowany przedmiot: największa wartość spośród: język angielski, język francuski, język hiszpański, język niemiecki, język rosyjski, język włoski

klasa I G

Pierwszy punktowany przedmiot: język polski
Drugi punktowany przedmiot: matematyka
Trzeci punktowany przedmiot: historia
Czwarty punktowany przedmiot: wiedza o społeczeństwie

klasa I H

Pierwszy punktowany przedmiot: język polski
Drugi punktowany przedmiot: matematyka
Trzeci punktowany przedmiot: wiedza o społeczeństwie
Czwarty punktowany przedmiot: największa wartość spośród: język angielski, język francuski, język hiszpański, język niemiecki, język rosyjski, język włoski2.SZCZEGÓŁOWE ZASADY REKRUTACJI KANDYDATÓW DO KLAS PIERWSZYCH NA ROK SZKOLNY 2017/2018 w XIII Liceum Ogólnokształcącym im. Bohaterów Westerplatte w Krakowie - [link]