Zapewniamy:
- międzyoddziałową naukę języka obcego dodatkowego, do wyboru: niemiecki/rosyjski/hiszpański/francuski/włoski,
- możliwość rozwoju sportowego,
- duży wybór zajęć pozalekcyjnych,
- naukę na jedną zmianę,
- klasy do 28 uczniów,
- możliwość udziału w wycieczkach i wymianach,
- przyjazną atmosferę

Profile klas dla ósmoklasistów w XIII LO w roku szkolnym 2020/2021

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom naszych uczniów XIII LO proponuje klasy o zupełnie nowych profilach, jak również takie, które zawsze stanowiły o silnej pozycji naszej szkoły w Krakowie. Staraliśmy się stworzyć takie profile klas, które najlepiej przygotują do wymarzonych studiów.


Języki obce

Każdy uczeń będzie uczył się dwóch języków obcych. Obowiązkowo będzie to język angielski oraz do wyboru: j. niemiecki, hiszpański, włoski, francuski, rosyjski ( szczegóły przy opisie klas ).

Język obcy, który uczniowie wybiorą jako drugi, nauczany jest od podstaw lub jako kontynuacja.

Ze względów organizacyjnych bardzo prosimy, aby przy wyborze języka spośród niemieckiego, hiszpańskiego, włoskiego, francuskiego i rosyjskiego podać język tzw. I wyboru oraz następnie II wyboru. Jest to związane z limitem miejsc w poszczególnych grupach. Chcielibyśmy stworzyć optymalne warunki do nauki języków obcych, uwzględniając jednocześnie zainteresowania naszych przyszłych uczniów.

WAŻNE!

Zanim wybierzesz język obcy, którego chcesz się uczyć, przeczytaj!

-> klik!BIOLOGICZNO-CHEMICZNO-MATEMATYCZNA
 

przedmioty rozszerzone od klasy pierwszej:
biologia, chemia, matematyka

drugi język obcy do wyboru od klasy pierwszej spośród: język włoski, język hiszpański, język niemiecki, język rosyjski, język francuski

 

 

Przygotowuje do studiów na kierunkach medycznych, przyrodniczych oraz związanych z biotechnologią i ochroną środowiska.

 
MATEMATYCZNO-GEOGRAFICZNA
 

przedmioty rozszerzone od klasy pierwszej:
matematyka, geografia, język angielski


drugi język obcy do wyboru od klasy pierwszej spośród: język włoski, język hiszpański, język niemiecki, język rosyjski, język francuski

 

 

Przygotowuje do studiów na kierunkach: ekonomia, matematyka, turystyka i rekreacja, geologia, europeistyka.

 
CHEMICZNO-BIOLOGICZNA
 

przedmioty rozszerzone od klasy pierwszej:
biologia, chemia, język angielski


drugi język obcy do wyboru od klasy pierwszej spośród: język włoski, język hiszpański, język niemiecki, język rosyjski, język francuski

 

 

Przygotowuje do studiów na kierunkach medycznych, przyrodniczych oraz związanych z biotechnologią i ochroną środowiska.

 
MATEMATYCZNO-FIZYCZNA
 

przedmioty rozszerzone od klasy pierwszej:
matematyka, fizyka, język angielski


drugi język obcy do wyboru od klasy pierwszej spośród: język włoski, język hiszpański, język niemiecki, język rosyjski, język francuski

 

 

Przygotowuje do studiów na kierunkach inżynierskich związanych z matematyką, fizyką i astronomią.

 HUMANISTYCZNA

przedmioty rozszerzone od klasy pierwszej: język polski, historia, język angielski


drugi język obcy do wyboru od klasy pierwszej spośród: język włoski, język hiszpański, język niemiecki, język rosyjski, język francuski

Przygotowuje do studiów humanistycznych, filologiczno-kulturoznawczych, prawniczych oraz studiów związanych z naukami społecznymi, politologią, dziennikarstwem, komunikacją społeczną.


JĘZYKOWA

przedmioty rozszerzone od klasy pierwszej: wos, język włoski/język niemiecki (do wyboru), język angielski

 język obcy do wyboru od klasy pierwszej spośród: język włoski, język niemiecki

Przygotowuje do studiów filologicznych oraz studiów na kierunkach: europeistyka, stosunki międzynarodowe.

 


 

Zasady rekrutacji do XIII LO na rok szkolny 2020/2021

I. Informacje o sposobie przyznawania punktów

O przyznaniu punktów będą decydować:

1. Oceny otrzymane przez ucznia i umieszczone na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej.

Lista punktowanych przedmiotów:

klasa I A

Pierwszy punktowany przedmiot: język polski
Drugi punktowany przedmiot: matematyka
Trzeci punktowany przedmiot: biologia
Czwarty punktowany przedmiot: chemia

klasa I B

Pierwszy punktowany przedmiot: język polski
Drugi punktowany przedmiot: matematyka
Trzeci punktowany przedmiot: geografia
Czwarty punktowany przedmiot: największa wartość spośród: język angielski, język francuski, język hiszpański, język niemiecki, język rosyjski, język włoski

klasa I C

Pierwszy punktowany przedmiot: język polski
Drugi punktowany przedmiot: matematyka
Trzeci punktowany przedmiot: biologia
Czwarty punktowany przedmiot: chemia

klasa I D

Pierwszy punktowany przedmiot: język polski
Drugi punktowany przedmiot: matematyka
Trzeci punktowany przedmiot: fizyka
Czwarty punktowany przedmiot: największa wartość spośród: język angielski, język francuski, język hiszpański, język niemiecki, język rosyjski, język włoski

klasa I E

Pierwszy punktowany przedmiot: język polski
Drugi punktowany przedmiot: matematyka
Trzeci punktowany przedmiot: historia
Czwarty punktowany przedmiot: największa wartość spośród: język angielski, język francuski, język hiszpański, język niemiecki, język rosyjski, język włoski

klasa I F

Pierwszy punktowany przedmiot: język polski
Drugi punktowany przedmiot: matematyka
Trzeci punktowany przedmiot: WOS
Czwarty punktowany przedmiot: największa wartość spośród: język angielski, język francuski, język hiszpański, język niemiecki, język rosyjski, język włoski


2. Zarządzenie Małopolskiego Kuratora Oświaty w sprawie wykazu zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych - [link]

3. Szczegółowe zasady rekrutacji kandydatów do klas pierwszych czteroletniego liceum ogólnokształcącego na rok szkolny 2020/2021 W XIII Liceum Ogólnokształcącym im. Bohaterów Westerplatte w Krakowie - [pobierz]