Spotkanie dla nauczycieli języka włoskiego w XIII LO - 22-23.09.2018

Szanowni Państwo!

Prosimy wszystkich Państwa, którzy zgłosili swój udział w spotkaniu nauczycieli j. włoskiego (22-23.09.2018) jedynie drogą mailową, o wypełnienie formularza zgłoszeniowego do dn. 20.09.2018.

Pozwoli nam to na jak najlepsze przygotowanie spotkania pod względem formalnym. Jednocześnie Ci z Państwa, którzy nie zgłosili swojego udziału w czerwcu, a chcieliby wziąć udział w spotkaniu, również są proszeni o jak najszybsze wypełnienie formularza zgłoszeniowego.

Link do formularza: https://goo.gl/forms/4H2JPj4KK0u0sNfu2

Dziękujemy i do zobaczenia wkrótce! A presto!
Małgorzata Tejchman
Edyta Dudziewicz


-----------------------------------------------

XIII Liceum Ogólnokształcące im. Bohaterów Westerplatte w Krakowie we współpracy z Włoskim Instytutem w Krakowie oraz Katedrą Italianistyki UJ pragnie zaprosić Szanownych Państwa na kolejne spotkanie nauczycieli i lektorów j. włoskiego uczących w szkołach podstawowych, gimnazjach, szkołach średnich oraz szkołach prywatnych, które odbędzie się 22 i 23 września 2018 r.

Prosimy o zapoznanie się ze wstępnym programem - [zobacz] - i potwierdzeniu woli udziału w spotkaniu do dn. 22 czerwca 2018r drogą mailową na adres: mtejchman@xiii-lo.krakow.pl

Udział w szkoleniu jest bezpłatny.
Organizator nie zapewnia zakwaterowania ani wyżywienia.
Jest możliwość zamówienia w dn. 22.09.2018 obiadu w bufecie szkolnym w cenie ok. 15 zł

Aby zgłosić swój udział w spotkaniu prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego: https://goo.gl/forms/4H2JPj4KK0u0sNfu2 do dnia 22 czerwca 2018

Małgorzata Tejchman
Edyta Dudziewicz