Wymiana z Gymnasium zu St. Katharinen w Oppenheim ( Niemcy)
Organizator: Maria Madej


Polsko - niemiecką wymianę młodzieży finansowo wspiera międzynarodowa organizacja: Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży.Celem wymiany jest integracja grupy polsko-niemieckiej, stworzenie warunków do wzajemnego, lepszego poznania się poprzez uczestnictwo w życiu rodzinnym, szkolnym oraz zaznajomienie się z tradycjami, zwyczajami oraz obyczajami obydwu narodów. Grupy szybko integrują się się, uczniowie z dużym zaangażowaniem podejmują wszelkie zaproponowane im działania, wykazując przy tym dużo własnej inicjatywy. Uczniowie polscy wykorzystują każdą okazję, by doskonalić znajomość języka niemieckiego.

Wymiana ze szkołą rsg de Borgen w Roden (Holandia)

Wymiana ma już pięcioletnią tradycję. Pierwsze Spotkania miały miejsce w 2000 roku. Celem tej wymiany jest przede wszystkim doskonalenie znajomości języka angielskiego, ale również poznanie kultury i życia codziennego mieszkańców Holandi/Polski. Wymiana ta jest też oczywiście okazją do nawiązania nowych kontaktów i zawierania przyjaźni przez uczestników wymiany, ale też kontynuowania współpracy pomiędzy naszymi szkołami.Wymiana ze szkołami we Włoszech

Od 16 - 25.03 uczestniczyliśmy w kulturalnej wymianie między Krakowem, a Mediolanem. Każdy z nas mieszkał u włoskiej rodziny, którą pod koniec września przyjmiemy w naszym mieście. W trakcie pobytu poznawaliśmy obyczaje panujące we włoskich rodzinach, będąc bliżej nich niż kiedykolwiek. Mogliśmy także wypróbować nasze językowe zdolności w naturalnych sytuacjach– nie posługując się tylko książkowymi schematami. Zaplanowano też dla nas wizytę we włoskiej szkole, gdzie mogliśmy zobaczyć, jak wygląda zwykły dzień nauki naszych rówieśników.

Wymiana ze szkołami we Francji

W czasie tygodniowego pobytu we Francji organizatorzy zapewnili młodzieży polskiej liczne atrakcje turystyczne. Zobaczyliśmy zabytki i poznaliśmy miejsca bardzo ważne dla historii i kultury Francji. Nie zabrakło też polskich akcentów patriotycznych.